Your Website Title
Huyện Đoàn Tịnh Biên phát động tham gia cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”
Ban Thường vụ Huyện Đoàn vừa phát động toàn thể cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh trong toàn huyện tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” đã được triển khai, tổ chức hàng tuần trên mạng xã hội VCNET.

Responsive image

Cuộc thi nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, lý tưởng và truyền thống cách mạng cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên về lịch sử vẻ vang 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Đồng thời, tuyên truyền góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử cách mạng và đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ trong toàn tỉnh. Qua đó, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Responsive image

Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hàng tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 26/8/2019 và kết thúc vào ngày 30/12/2019. 

Phan Hữu (Tịnh Biên)