Your Website Title
Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri tại thị trấn Tịnh Biên
Chiều ngày 30/7/2020, ông Nguyễn Văn Tứ - Đại biểu HĐND tỉnh làm trưởng đoàn Đại biểu HĐND 3 cấp có buổi tiếp xúc gần 100 cử tri trên địa bàn thị trấn Tịnh Biên sau kỳ họp 6 tháng đầu năm.

Responsive image

Tham dự buổi tiếp xúc, bà con cử tri được đại biểu HĐND tỉnh, huyện Tịnh Biên và thị trấn lần lượt thông qua báo cáo tóm tắt kết quả sau kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 13 khóa XI HĐND huyện và thị trấn Tịnh Biên.
Theo đó, kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016- 2021 diễn tra trong hai ngày 9 và 10 tháng 7 năm 2020, đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 và một số Nghị quyết liên quan mật thiết đến đời sống của người dân, như: Nghị quyết quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang; Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung đối với người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người; Nghị quyết về sát, nhập, điều chỉnh ấp, khóm chưa đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô dân số trên địa bàn tỉnh An Giang, cũng như Nghị quyết quy định về đặt tên đường trên địa bàn các huyện Châu Thành, Châu Phú, Chợ Mới, An Phú và huyện Tịnh Biên…
Qua đó, bà con cử tri vui mừng phấn khởi trước sự quản lý, điều hành của UBND các cấp đạt được những kết quả tích cực, trước tình hình, điều kiện khó khăn trong những tháng đầu năm và kiến nghị một số ý kiến liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, nhất là tình hình giá thu tiền điện, nước trong tháng 4 tăng đột biến.
Qua đó, đại biểu HĐND các cấp đã phân tích và giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri./. 

Hữu Ngọc (Đài tt Tịnh Biên)