Your Website Title
Tịnh Biên: tập huấn công tác lập hồ sơ người nghiện ma túy đề nghị đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc
Sáng nay ngày 2/11/2020, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Tịnh Biên tổ chức tập huấn công tác lập hồ sơ người nghiện ma túy đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 27/2/2019 của UBND tỉnh An Giang, cho 60 cán bộ thuộc ngành Tòa án, Viện kiểm sát, Công an huyện, Phòng Tư pháp huyện; phó trưởng công an, cán hộ Tư pháp và Lao động, Thương binh và Xã hội 14 xã, thị trấn.

Responsive image

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn được chuyên viên Phòng phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội lần lượt triển khai quyết định 05 của UBND tỉnh, quy chế phối hợp và hướng dẫn các quy trình, trình tự thủ tục lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cơ sở quản lý trong thời gian lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định, cũng như hướng dẫn ghi chép biên bản, lập hồ sơ của người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan.
Theo đó, đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn 02 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện; Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy và Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, không có nơi cư trú ổn định.
Việc phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma túy vào cơ sở phải đảm bảo rút ngắn thời gian, đúng quy trình, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành./.

Hữu Ngọc (Đài tt Tịnh Biên)