Your Website Title
Tập huấn kiến thức kinh doanh quy mô hộ gia đình
Vụ Thị trường trong nước cùng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại (Bộ Công thương) phối hợp Sở Công thương tỉnh tổ chức buổi tập huấn hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kinh doanh quy mô hộ gia đình cho hơn 100 cán bộ quản lý chợ, hộ kinh doanh tại xã An Phú và thị trấn Nhà Bàng (huyện Tịnh Biên).

Responsive image

Các hộ kinh doanh được tập huấn, trang bị những kiến thức về kỹ năng bán hàng văn minh và giới thiệu về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; những tiềm năng của thị trường Việt Nam; một số vấn đề chung về an toàn thực phẩm và những kiến thức đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh; những chế tài xử lý khi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm theo Nghị định 115 của Chính phủ…

Responsive image

Các học viên sẽ được kiểm tra kiến thức thông qua phiếu trả lời và được cấp chứng chỉ công nhận hoàn thành lớp tập huấn. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh thực hiện văn minh thương mại và hướng đến đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng tại các địa phương./.

Minh Triều (Đài TT Tịnh Biên)