Your Website Title
Công nhận danh hiệu ấp Núi Két đạt chuẩn ấp Văn hóa 03 năm liền (2016 - 2018)
Vừa qua, ấp Núi Két, xã Thới Sơn đón nhận danh hiệu đạt chuẩn ấp văn hóa 03 năm liền (2016 - 2018). Ông Trần Thanh Tùng - Phó trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện.

Responsive image

Ba năm qua, ấp Núi Két luôn thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đến nay, toàn ấp có 401 hộ gia đình văn hóa,  đạt 94,3%, số hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liền 18 hộ, chiếm 95,7%, số hộ đạt 5 năm liền 346 hộ. Bên cạnh đó, Ban ấp đã vận động cất 30 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương trị giá 1,2 tỷ đồng, vận động 6 hộ hiến đất mở đường, trị giá hơn 300 triệu đồng, các chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được thực hiện tốt.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Tùng- Phó trưởng Phòng Văn hóa Thông tin huyện biểu dương những kết quả đạt được của Ban ấp Núi Két thời gian qua và mong muốn thời gian tới, Ban ấp cùng nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào thi đua yêu nước, giữ vững danh hiệu ấp văn hóa, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng thời trao bằng công nhận danh hiệu ấp Núi Két đạt chuẩn ấp văn hóa 3 năm liền 2016 - 2018./.

                                                                   Hữu Pha – (Thới Sơn)