Your Website Title
Phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững
UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025, nhằm Phát huy lợi thế về khả năng sản xuất một số loại vật nuôi chủ lực của tỉnh (heo, bò, vịt), nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, khả năng cạnh tranh và giá trị gia tăng; phát triển bền vững góp phần đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Xây dựng vùng chăn nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo sản phẩm chăn nuôi đạt tiêu chuẩn chất lượng, phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu.

Theo đó, mục tiêu cụ thể gồm:

Đối với chăn nuôi bò: Phát triển mô hình gieo tinh nhân tạo bò trên địa bàn tỉnh (mỗi năm hỗ trợ gieo tinh nhân tạo cho 200 con bò cái sinh sản tại các trại chăn nuôi quy mô lớn x 3 năm = 600 con), quản lý chất lượng đàn bò đực giống dùng phối giống trực tiếp, tăng cường, nâng cao năng lực trong công tác quản lý chất lượng giống bò. Xây dựng 12 mô hình sử dụng phụ phẩm nông nghiệp phối trộn thức ăn hỗn hợp để vỗ béo cho bò thịt, (bình quân 4 mô hình/năm, thực hiện từ 2018-2020). Đào tạo, nâng cao tay nghề cho 45 dẫn tinh viên gieo tinh nhân tạo bò (01 lớp/năm x 3 năm x 15 người/lớp = 45 người).

Description: Related image

Ảnh minh họa

Đối với chăn nuôi heo: Nâng cao chất lượng đàn giống cung cấp cho địa phương thông qua việc thực hiện công tác giám định, bình tuyển heo đực giống hàng năm, quản lý, hướng dẫn các cơ sở sản xuất tinh heo thực hiện quản lý chất lượng tinh heo cung cấp cho người chăn nuôi. Đào tạo cán bộ phụ trách công tác giám định, bình tuyển heo đực giống tại địa phương (01 lớp/25 người). Hỗ trợ 02 cơ sở chăn nuôi cung cấp con giống thực hiện chứng nhận VietGAHP trong quy trình nuôi.

Đối với chăn nuôi gà, vịt: Hỗ trợ phát triển 02 cơ sở chăn nuôi con giống gắn với ấp nở cung cấp con giống trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý, nâng cao chất lượng đàn gà, vịt giống trên địa bàn tỉnh. Đào tạo, nâng cao năng lực quản lý chất lượng gà, vịt giống, quản lý phát triển chăn nuôi gia cầm cho cán bộ kỹ thuật phụ trách trên địa bàn tỉnh (01 lớp/25 người). Hướng dẫn 05 cơ sở ấp nở thực hiện công bố hợp quy về điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở ấp trứng gia cầm.

Đối với việc liên kết, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi: Xây dựng ít nhất 01 chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Đối với thức ăn chăn nuôi: Ứng dụng các giải pháp nhằm tăng hiệu quả sử dụng thức ăn chăn nuôi, hạ giá thành sản phẩm. Hướng dẫn hộ chăn nuôi thực hiện trồng cỏ làm thức ăn chăn nuôi bò, phối trộn thức ăn chăn nuôi vỗ béo bò thịt.

Đối với chuồng trại chăn nuôi: Sử dụng các loại chuồng tiên tiến hiện có như: chuồng sàn, chuồng nuôi có hệ thống làm mát...v..v..

Đối với xử lý môi trường trong chăn nuôi: Phát triển chăn nuôi sử dụng hệ thống khí sinh học, đệm lót sinh học ... để xử lý chất thải chăn nuôi, phát triển ứng dụng bình lọc khí biogas để tận dụng nguồn khí gas sử dụng trong chăn nuôi, hộ gia đình.

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch là 14.334 triệu đồng.  Trong đó: Kinh phí từ nguồn sự nghiệp nông nghiệp: 5.434 triệu đồng;  Vốn dân: 8.900 triệu đồng.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở ngành và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai các nội dung được phê duyệt tại Kế hoạch này. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện, có báo cáo và hàng năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất về UBND tỉnh các giải pháp để triển khai thực hiện kế hoạch những năm tiếp theo.

Nguồn Quyết định 1588/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh

TTH