Your Website Title
Họp giao ban công tác Tư pháp tháng 5/2018
Vừa qua, Phòng Tư pháp huyện tổ chức hội nghị giao ban công tác Tư pháp tháng 05 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2018. Ông Phan Văn Liền- Trưởng Phòng Tư pháp huyện chủ trì hội nghị.

Trong tháng qua, Phòng Tư pháp huyện đã chủ động xây dựng và triển khai kịp thời chương trình công tác Tư pháp từ huyện đến cơ sở và đạt nhiều kết quả đáng trân trọng như: Công tác Văn bản quy phạm Pháp luật, kiểm tra thủ tục hành chính. Đặc biệt, công tác phổ biến, giáo dục Pháp luật được tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đã tổ chức 15 cuộc tuyên truyền miệng và 236 lần tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng; cấp 400 quyển sách Pháp luật cho 14 xã, thị trấn; phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh trợ giúp pháp lý lưu động ở 04 xã: An Phú, An Nông, An Cư và xã Nhơn Hưng, có trên 200 lượt người dự nghe. Đồng thời, còn thực hiện tốt việc đăng ký, giải quyết kịp thời hồ sơ, thủ tục hành chính cho công dân, đảm bảo đúng trình tự, đúng quy định. Song song đó, công tác hoà giải cơ sở cũng thực hiện đạt 100%, với tổng số 25 đơn hoà giải thành.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Văn Liền - Trưởng Phòng Tư pháp huyện đề nghị cán bộ Tư pháp từ huyện đến cơ sở cần tiếp tục đấy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật trong cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân; thực hiện tốt chức năng quản lý  nhà nước về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Tư pháp; thực hiện có hiệu quả mô hình sinh hoạt “Ngày Pháp luật” và thực hiện công tác chứng thực kịp thời, nhanh gọn cho công dân theo đúng quy định./.

 

                             Tin: Thu Nga - Ảnh: Nguyễn Hảo (Đài TT Tịnh Biên)