Your Website Title
Tịnh Biên ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2018
Mục đích của hoạt động thông tin đối ngoại là nhằm huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, các lực lượng xã hội hoàn thành tốt các nhiệm vụ tuyên truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước, nhằm tranh thủ nhiều hơn sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài đối với sự nghiệp đổi mới, hội nhập của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, đóng góp hiệu quả vào việc tổ chức thành công các sự kiện và ngày kỷ niệm lớn của đất nước.

Hoạt động thông tin đối ngoại hướng vào các đối tượng ngoài nước, trong và ngoài huyện nhằm tạo ra sự hiểu biết về tỉnh An Giang nói chung, huyện Tịnh Biên nói riêng. Xây dựng, quảng bá tiềm năng và thế mạnh của huyện nhằm thu hút các nguồn lực, mời gọi đầu tư, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội. Phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc, chống phá của các thế lực phản động chống Đảng và Nhà nước, góp phần bảo vệ vững chắc nền độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nội dung của hoạt động thông tin đối ngoại tập trung vào triển khai các văn bản quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; Phương pháp và kỹ năng công tác thông tin đối ngoại; Kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Tình hình quốc tế và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; Tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam và của tỉnh, của huyện; Tình hình đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới lãnh thổ quốc gia; Phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về nhân quyền; tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam và của tỉnh, của huyện; Quan hệ giữa tỉnh An Giang, huyện Tịnh Biên với các tỉnh, huyện bạn thuộc Vương quốc Campuchia. Tiếp tục tuyên truyền quán triệt nội dung cơ bản đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng nêu trong các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các văn bản quan trọng khác liên quan đến công tác thông tin đối ngoại. Làm cho cán bộ, đảng viên hiểu biết đầy đủ hơn nữa về những thành tựu đã đạt được, nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới hiện nay.

Tăng cường thông tin, giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh, huyện đến cộng đồng quốc tế. Công tác tuyên truyền cần tập trung vào những dịp lễ và sự kiện quan trọng nhằm tăng cường sự hiểu biết, ủng hộ của cộng đồng quốc tế với sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước nói chung, của tỉnh An Giang và huyện Tịnh Biên nói riêng. Chú trọng kết hợp giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội nhằm tăng tính hiệu quả của công tác tuyên truyền đối ngoại. Chủ động cung cấp thông tin cho báo đài (qua kênh chính thống), đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin bị xuyên tạc, bóp méo, sai sự thật một cách kịp thời và hiệu quả trên các mặt của công tác đối ngoại, nhất là liên quan đến các vấn đề về tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, chủ quyền lãnh thổ... Tiếp tục thực hiện công tác dự báo tình hình; đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động đối ngoại nhân dân, mở rộng quan hệ và hợp tác quốc tế, đặc biệt là quan hệ đối ngoại, hợp tác giữa huyện Tịnh Biên với các huyện giáp biên giới. Thông tin, quảng bá giới thiệu về cơ hội đầu tư, các dự án y tế, giáo dục, xây dựng hạ tầng cơ sở và tiềm năng phát triển kinh tế của huyện. Đẩy mạnh tuyên truyền về biển đảo, phân giới cắm mốc và khu vực biên giới; tổ chức trưng bày, phổ biến các tư liệu, bản đồ, bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 02 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các sự kiện hội nhập quốc tế của Chính phủ, tỉnh và huyện.

Thông tin đối ngoại được thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, Đài Truyền thanh huyện, Cổng Thông tin điện tử huyện tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hấp dẫn như tin, bài, phóng sự… bằng tiếng Việt, ngoại ngữ phù hợp trên phương tiện truyền thông và internet. Thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí trong nước và nước ngoài bằng các sản phẩm báo chí, tài liệu tuyên truyền… Phối hợp và tạo điều kiện cho các đoàn phóng viên nước ngoài, cơ quan thông tấn báo chí ngoài nước tại địa phương đến tác nghiệp nhằm quảng bá những hình ảnh đẹp, những tiềm năng phát triển kinh tế chiến lược của huyện.

Responsive image

Ngoài ra còn thực hiện trên các loại hình thông tin đối ngoại khác: Hệ thống thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, các đường mòn lối mở qua lại đường biên giới; Thông tin quảng bá bằng các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao. Duy trì và phát huy các Câu lạc bộ Đờn ca tài tử, nét văn hóa truyền thống của các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer… thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa nghệ thuật dân tộc, thi đấu thể thao; Giới thiệu, quảng bá ra nước ngoài thông qua các hoạt động tiếp xúc, viếng thăm, triển lãm, hội chợ, ẩm thực… nhằm giới thiệu sản phẩm, tiềm năng phát triển kinh tế, xúc tiến thương mại, kêu gọi đầu tư, tài trợ, du lịch… Tuyên truyền, quảng bá thông qua cổ động trực quan, treo băng rol, tuyên truyền lưu động, lồng ghép vào các buổi biểu diễn văn nghệ, liên hoan, hội thi, hội diễn, triển lãm… Tổ chức cung cấp thông tin cho các lực lượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại và đồng bào ở khu vực biên giới: giải thích, làm rõ các thông tin sai lệch; quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa tỉnh An Giang, huyện Tịnh Biên với nước bạn.

Nguồn Kế hoạch 50/KH-UBND

TTH