Your Website Title
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh tập huấn triển khai quy trình phối hợp, hỗ trợ, can thiệp, xử lý trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại
Vừa qua, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang phối hợp Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Tịnh Biên tổ chức tập huấn triển khai quy trình phối hợp, hỗ trợ, can thiệp, xử lý trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác trẻ em, ngành Y tế, Giáo dục, Công an, Hội LHPN, Phòng Tư pháp, Tòa án nhân dân và cán bộ các xã, thị trấn.

Responsive image

Các đại biểu được nghe triển khai Nghị quyết số 3004/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành quy trình phối hợp, hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh An Giang; Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ “Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 – 2025” và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em năm 2016; Hướng dẫn về quy trình,nguyên tắc hỗ trợ, tiếp nhận, phối hợp xử lý thông tin v.v.
Thông qua lớp tập huấn, nhằm giúpc án bộ trẻ em, cộng tác viên nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng thực hiện công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, các ngành, đơn vị phối hợp chặt chẽ trong công tác hỗ trợ, can thiệp, xử lý trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại địa phương./.

Nguyễn Hảo (Tịnh Biên)