Your Website Title
Phòng Tư pháp huyện tổ chức giao ban tại xã Tân Lợi
Phòng Tư pháp huyện vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác Tư pháp tháng 11 và đề ra phướng hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2020. Đến dự có ông Phan Văn Liền – Trưởng phòng Tư pháp huyện, đại diện lãnh đạo Viện kiểm soát, tòa án, thanh tra, công an huyện, lãnh đạo UBND và công chức Tư pháp - Hộ tịch 14 xã, thị trấn.

Responsive image

Trong tháng qua, công tác Tư pháp từ huyện đến cơ sở đã thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, xây dựng và thực hiện tốt các đề án, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật cũng như công tác hòa giải ở cơ sở. Tại buổi giao ban, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận nhiều nội dung trong công tác chuyên môn, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực như: việc chứng thực nuôi con nuôi, cải cách TTHC, công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, công tác chứng thực.
Kết luận tại hội nghị, ông Phan Văn Liền – Trưởng phòng Tư pháp huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Tư pháp cơ sở đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, cần tập trung khắc phục những hạn chế, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tư pháp trên địa bàn và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác đã được đề ra.

Huyền Linh (Tân Lợi)