Your Website Title
Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2020
Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (PCTP, HIV/AIDS, TNXH & XDPTTDBVANTQ) huyện Tịnh Biên vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2020.

Mục đích nhằm phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, thực hiện đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn, đấu tranh tội phạm mua bán người trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người; chú trọng đấu tranh, triệt xóa các đường dây, băng nhóm tội phạm, truy bắt, bàn giao đối tượng và giải cứu, tiếp nhận, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; tổ chức tuyên truyền, giáo dục góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể Nhân dân.
Kế hoạch đề ra các chỉ tiêu cụ thể có ít nhất 30% số xã thuộc địa bàn trọng điểm có mô hình chuyên sâu về phòng ngừa mua bán người; 50% số xã trên địa bàn huyện có mô hình lồng ghép về phòng, chống mua bán người; 75% người dân tại địa bàn trọng điểm, tập trung vào nhóm tuổi 14 - 60, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em được tiếp cận các thông tin, có kiến thức pháp luật về phòng, chống mua bán người, kỹ năng xử lý các tình huống liên quan đến lĩnh vực này.
100% tuyến, địa bàn trọng điểm về mua bán người được các cơ quan chức năng áp dụng biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn; 100% thông tin liên quan đến tội phạm mua bán người chuyển đến cơ quan có thẩm quyền được phân loại, xử lý. Trường hợp có dấu hiệu tội phạm được xác minh theo quy định pháp luật đạt 100% số vụ án mua bán người được truy tố, xét xử trên tổng số vụ do Viện Kiểm sát, Tòa án thụ lý.. 100% trường hợp đã tiếp nhận tiến hành các thủ tục xác minh, xác định nạn nhân được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật; 100% nạn nhân và người thân thích có nhu cầu được bảo vệ an toàn theo quy định của pháp luật; 100% địa bàn trọng điểm xây dựng được các mô hình hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán.
100% các văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); 100% các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật phòng, chống mua bán người và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến phòng, chống mua bán người được theo dõi thi hành và đánh giá hiệu quả.
Công tác trọng tâm của Kế hoạch gồm có 05 nội dung: Công tác chỉ đạo, điều hành; công tác truyền thông, phòng ngừa; công tác điều tra, truy tố xét xử tội phạm mua bán người; công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống mua bán người; hợp tác quốc tế.
Với sự chỉ đạo triển khai quyết liệt của UBND huyện, sự phối hợp đồng bộ của các ban ngành, địa phương, các tổ chức đoàn thể và sự tham gia hưởng ứng tích cực của xã hội, người dân, Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2020 được triển khai có hiệu quả. Qua đó, sẽ hạn chế, giảm thiểu tác hại của nạn mua bán người đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi khó lường trên địa bàn huyện.

Ngọc Diễm