Your Website Title
An Nông sơ kết công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh với xã Lạc Quới - huyện Tri Tôn năm 2019
Công an xã An Nông vừa tổ chức sơ kết thực hiện công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh với xã Lạc Quới - huyện Tri Tôn 06 tháng đầu năm 2019.

Responsive image

Trong 06 tháng đầu năm 2019, công tác phối hợp tuần tra, trao đổi thông tin được lực lượng Công an 02 xã duy trì và thực hiện có hiệu quả trong việc đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo giữ ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội giữa 02 địa bàn giáp ranh. Đối với Công an xã An Nông đã tiến hành lập hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 05 vụ liên quan đến 08 đối tượng có hành vi đánh nhau, xâm hại sức khỏe và xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác,… Đồng thời, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo địa bàn giáp ranh và kịp thời thông tin cùng nhau giải quyết các vấn đề có liên quan.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để các bên trao đổi thảo luận và đề ra các giải pháp thực hiện nhịp nhàng hiệu quả. Trong thời gian tới, 02 bên cùng nhau thực hiện tốt công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin và tăng cường công tác phối hợp tuần tra, kiểm tra chốt chặn, không để xảy ra tình hình vượt, nhập biên trái phép, phòng, chống buôn lậu, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, giáo dục thanh niên chậm tiến và vận động nhân dân tuân thủ thực hiện các quy định pháp luật, nhất là việc đánh bắt thủy sản trái phép, quản lý tốt đối tượng./.

Hữu Ngọc (An Nông)