Your Website Title
Cục Thông tin đối ngoại khảo sát thực tế công tác tuyên truyền nhân quyền và thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện Tịnh Biên
Vừa qua, Đoàn kiểm tra Cục Thông tin đối ngoại do đồng chí Phạm Minh Giang – Phó Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại làm trưởng đoàn có buổi làm việc tại huyện Tịnh Biên để khảo sát thực tế công tác tuyên truyền nhân quyền và thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện.

Làm việc cùng đoàn có đồng chí Đinh Xuân Thắng – Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền - Ủy ban dân tộc, đồng chí Hồ Thị Bích Liên – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông An Giang, đồng chí Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Responsive image

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo huyện báo cáo các nội dung về công tác tuyên truyền nhân quyền và thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện; báo cáo kết quả và thành tựu của địa phương trong đảm bảo quyền của người dân tộc thiểu số và quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng v.v. cũng như những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về quyền con người.

Responsive image

Trên cơ sở nhận định tình hình thực tế, những khó khăn và đề xuất của địa phương, đồng chí Phạm Minh Giang – Phó Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại ghi nhận ý kiến đóng góp của các thành viên, đồng thời, nhấn mạnh tính cấp thiết của công tác tuyên truyền nhân quyền và thông tin đối ngoại trong bối cảnh thông tin kết nối toàn cầu hiện nay. Địa phương cần chú trọng đến việc nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại, xác định rõ nhu cầu của huyện tại khu vực biên giới, đầu tư thiết bị phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay./.

Nguyễn Hảo (Tịnh Biên)