Your Website Title
Triển khai công tác Mặt trận thị trấn Tịnh Biên năm 2020
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thị Trấn Tịnh Biên vừa tổ chức Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đến dự, có ông Châu Kim Ba - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện.

Trong năm 2019 UBMTTQ thị trấn Tịnh Biên đã thực hiện tốt chương trình công tác Mặt trận, phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện có hiệu quả các Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", nhất là thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Phát huy kết quả đạt được trong năm qua, năm 2020, UB MTTQ thị trấn Tịnh Biên tiếp tục triển khai trong đoàn viên, hội viên về mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội MTTQVN các cấp đã đề ra, vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm ủng hộ quỹ xã hội từ thiện để chăm lo cho  người nghèo, khó khăn, nắm bắt và giải quyết kịp thời  tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, củng cố, kiện toàn công tác nhân sự Ban thường trực để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra./.

Minh Triều (Đài TT Tịnh Biên)