Your Website Title
Đại hội điểm Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tịnh Biên nhiệm kỳ 2020-2025
Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tịnh Biên vừa tiến hành Đại hội Đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham gia của 34 đại biểu. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn làm điểm tổ chức Đại hội Chi bộ ngành huyện. Đến dự, có đồng chí Trần Văn Gan – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy; ông Nguyễn Thanh Huân – Chủ tịch UBND huyện.

Responsive image

Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đề ra 14 chỉ tiêu và đã thực hiện đạt 12/14 chỉ tiêu, chiếm 85,7% so Nghị quyết. Trong đó, tiêu biểu là các chỉ tiêu như: Diện tích sản xuất 03 vụ lên hơn 5.500ha; nâng hệ số vòng quay của đất 2,17 lần; xã hội hóa công tác giống 9,6%; diện tích trồng cây thức ăn được 429ha; diện tích thực hiện cách đồng lớn đạt 169% nghị quyết… Đồng thời, thực hiện 06 chương trình, dự án với tổng kinh phí trên 7,8 tỷ đồng, góp phần đào tạo nghề cho lao động nông thôn, từng bước chuyển giao các tiên bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, ứng dụng công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp của huyện.
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tịnh Biên xác định sẽ tập trung thực hiện 08 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, phấn đấu chuyển đổi cơ cấu cây trồng toàn huyện đạt 4.000ha đến năm 2025; củng cố, nâng chất 06 hợp tác xã hiện hữu, thành lập 03 hợp tác xã mới trên địa bàn huyện; thực hiện ít nhất 03 điểm du lịch nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Responsive image

Đại hội đã thống nhất bầu 05 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi ủy lần thứ V; đồng chí Trần Hiếu Thuận đắc cử Bí thư Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tịnh Biên nhiệm kỳ 2020-2025.

Thanh Thiện (Tịnh Biên)