Your Website Title
Tịnh Biên quán triệt Thông báo Kết luận 173 và Chỉ thị 43, 44 của Ban Bí thư
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt các thông báo kết luận, Chỉ thị của Ban Bí thư. Chủ trì tại điểm cầu Tịnh Biên có đồng chí Bùi Thiện Tâm- phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy- Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Trương Hữu Tiền.

Responsive image

Đại biểu tham dự ở 283 điểm cầu từ cấp Tỉnh đến cấp huyện, được thông tin các chuyên đề về “Công tác triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 173 của Ban Bí thư; “Mô hình đọc, vận dụng Tập chí Cộng sản – thực trạng và giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Thông báo Kết luận số 173 của Ban Bí thư trong thời gian tới”. Kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị 37 ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; những nội dung cơ bản của Chỉ thị 43 ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thông tin chuyên đề: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị”; quán triệt Chỉ thị số 44 ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư và lãnh đạo Công ty Phát hành báo chí Trung ương phát biểu tham luận “Giải pháp giữ và tăng sản lượng phát hành báo Đảng, cũng như các ý kiến tham luận của Ban Tuyên giáo TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng và Hội Nhà báo Hà Nội xoay quanh kết quả, đề xuất, kiến nghị trong quá trình triển khai, thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo kết luận, chỉ thị của Ban Bí thư.
Phát biểu kết luận hội nghị, phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị: Các ngành, địa phương phải xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, giải pháp cụ thể sát với tình hình thực tế tại địa phương, tránh hình thức. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền. Các báo Đảng, tạp chí tập trung nâng cao chất lượng ấn phẩm, nhất là nội dung, tạo sự hấp dẫn người đọc. Quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của đội ngũ làm báo, kịp thời biểu dương khen thưởng người làm tốt và mạnh dạng xử lý người vi phạm./.

Hữu Ngọc (Đài tt Tịnh Biên)