Your Website Title
Đảng bộ xã Tân Lập tích cực học tập và làm theo gương Bác
Trong những năm qua, Đảng bộ xã Tân Lập đã có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền, vận động đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

 

Responsive image

Đảng bộ xã Tân Lập hiện có 158 đảng viên, sinh hoạt ở 11 Chi bộ trực thuộc. Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và nay là Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ và nhân dân xã Tân Lập đã được một số kết quả nhất định; đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đang đi dần vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn, hiệu quả hơn.

Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Đảng ủy xã đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy Đảng trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phù hợp với thực tế của địa phương; việc học tập chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" nhìn chung được thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức đa dạng. Việc học tập và làm theo đều được cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã, các ấp cụ thể hóa thành chương trình hành động, phong trào thi đua cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức, địa phương mình, được thực hiện bằng các việc làm cụ thể, dễ học, dễ làm. 

Responsive image

Điển hình mỗi cấp hội, đoàn thể từ xã đến ấp cũng đã triển khai nhiều phong trào, mô hình gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: Hội Liên hiệp phụ nữ xã với các mô hình tiêu biểu: “Gia đình 05 không, 03 sạch”, “Cho vay mua bán nhỏ”; “Giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế”; duy trì 01 tổ ươm cây trúc giống với 19 thành viên, 05 tổ làm lông mi giả với 95 chị tham gia. Vận động đóng góp xây dựng 01 mái ấm tình thương cho 01 phụ nữ nghèo với tổng số tiền trên 30 triệu đồng. Hội Cựu chiến binh với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền ở Hội Cựu chiến binh. Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của Hội nông dân; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức thành viên. Thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, các Chi đoàn đã đảm nhận các công trình, phần việc như: Xây dựng 35 trụ đèn thắp sáng trên lộ nông thôn; trồng 480 cột cờ thẳng tắp trước nhà dân; cấp 420 ảnh Bác Hồ, tổng trị giá 90 triệu đồng; tổ chức bê tông sân trường tiểu học điểm phụ ấp Tân Định và Tân An, lót gạch sân trường Trung học cơ sở Ngô Quyền với kinh phí 60 triệu đồng; thực hiện công trình đường vào nghĩa trang nhân dân xã với tổng chiều dài 90 mét, ngang 03 mét, kinh phí 52 triệu đồng; vận động cất mới 04 căn “Nhà nhân ái” và sửa chữa 01 căn cho thanh niên khó khăn, trị giá 150 triệu đồng. Bên cạnh đó, đã trồng trên 36.000 cây xanh tạo vẽ mỹ quan và bảo vệ đê trên địa bàn xã; tuyên truyền vận động thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo tình nguyện…

Đồng chí Lâm Văn Thiện - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Hiệu quả tích cực của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ xã Tân Lập thời gian qua, đó chính là việc nâng cao được ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với công việc và thái độ phục vụ nhân dân. Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ xã từng bước trở thành phong trào sâu rộng, thu hút được sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã được thể hiện khá rõ nét qua hiệu quả phong trào "Toàn Đảng, toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới". Nhờ vậy, cuộc sống của bà con đã có sự chuyển biến tích cực. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 32,8 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 2,23% (theo tiêu chí mới); tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm chiếm trên 90,2%; đến nay qua rà soát xã đã đạt 11/19 tiêu chí xã nông thôn mới. Những kết quả đạt được là tiền đề, cơ sở quan trọng để Đảng bộ và nhân dân xã Tân lập tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian tới, đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, phấn đấu về đích xã đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra.

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo gương Bác, năm 2019 Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “ Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ đảng viên nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị , tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay./.

.                                                                                      Bích Vân (Tân Lập)