Your Website Title
Văn phòng UBND huyện phối hợp Phòng Văn hóa – Thông tin tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm VNPT-iOffice tại xã Vĩnh Trung
Văn phòng UBND huyện phối hợp Phòng Văn hóa – Thông tin vừa tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm VNPT-iOffice tại xã Vĩnh Trung. Đến dự, có đồng chí Huỳnh Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND xã cùng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn xã.

Responsive image

 Trong buổi tập huấn lần này, các cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn xã Vĩnh Trung được tiếp cận những nội dung kiến thức mới về hệ thống phần mềm VNPT-iOffice; kỹ thuật khai thác có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành, cũng như kỹ năng xử lý văn bản điện tử, nhằm đảm bảo cho hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp. Qua đó, giúp lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức xử lý công việc nhanh chóng, hiệu quả, giảm việc sử dụng văn bản giấy, từng bước nâng cao việc sử dụng văn bản điện tử trên môi trường mạng được xuyên suốt và liên tục./.

Ngọc Mai (Vĩnh Trung)