Your Website Title
Vĩnh Trung triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 201
Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”(TDĐKXDĐSVH), nhất là chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Ban chỉ đạo “TDĐKXDĐSVH” xã Vĩnh Trung vừa tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2019. Tham dự, có ông Lý Thanh Tùng - Chủ Tịch HĐND xã; ông Huỳnh Thanh Hải – Phó Chủ Tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Responsive image

           Theo đó, UBND xã Vĩnh Trung sẽ triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung của phong trào “TDĐKXDĐSVH” trong toàn xã, từng bước nâng chất lượng các phong trào, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan, nếp sống văn hóa trong cộng đồng với nội dung phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, chú trọng giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, nâng chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, cơ quan và đơn vị văn hóa. Theo kế hoạch, chỉ tiêu năm 2019 xã Vĩnh Trung phấn đấu gia đình văn hóa đạt chuẩn 03 năm liền 240 hộ, trong đó ấp Vĩnh Tâm 50 hộ, Vĩnh Tây 50 hộ, Vĩnh Hạ 50 hộ, Vĩnh Lập 50 hộ và Vĩnh Đông 40 hộ; nâng chất giữ vững danh hiệu “Cơ quan văn hoá” trường Mầm non Hoa Lan 05 năm liền, nâng chất giữ vững “Ấp văn hóa” Vĩnh Lập 03 năm liền.

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật, hướng dẫn kiểm tra vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa. Cập nhật và hướng dẫn kịp thời các văn bản có liên quan, tổ chức họp xét, kiểm tra các thủ tục và hoàn chỉnh hồ sơ gia đình, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa 03 năm liền, 05 năm liền; phối hợp với các ngành thành viên theo dõi đôn đốc, tổ chức kiểm tra và tổng hợp kết quả phong trào báo cáo định kỳ theo quy định, Đài Truyền thanh xã tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phong trào “TDĐKXDĐSVH”, biểu dương gương điển hình tiên tiến trong các phong trào gia đình văn hóa, ấp văn hóa./.

 

Bích Hồng (Vĩnh Trung)