Your Website Title
Phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2019 – 2020
Ủy ban nhân dân huyện vừa có văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2019 – 2020.

Theo đó, các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1106/CĐ-TTg ngày 27/7/2017 về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết; tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình, các biện pháp phòng, chống để người dân chủ động, tích cực việc phòng, chống các loại dịch bệnh mùa đông xuân.
Ngành y tế tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân 2019 – 2020 và các loại dịch bệnh, nhất là dịch bệnh đang lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân miệng. Chỉ đạo các cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn phối hợp, hướng dẫn người bệnh đến khám, điều trị tại cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ là ca bệnh dịch; Chủ động, hướng dẫn và kiểm tra các địa phương về giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch, các biện pháp dự phòng và điều trị dịch bệnh; chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo đủ phương tiện, vật tư trang thiết bị, điều trị kịp thời, hạn chế thấp nhất có ca bệnh tử vong.  
Các xã, thị trấn tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên người, đồng thời chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2019 – 2020, nhất là chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng (bọ gậy) trên địa bàn, đặc biệt tại các công trình xây dựng, nhà trọ. Chỉ đạo giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện, tổ chức tuyên truyền trong nhân dân về các biện pháp phòng, chống các loại dịch bệnh mùa đông xuân và cấp cứu điều trị người bệnh kịp thời.

Nguồn Công văn 187/UBND-VX
TTH