Your Website Title
Huyện Tịnh Biên tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động thực hiện dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2017
Vừa qua, huyện Tịnh Biên tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động thực hiện dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016-2017. Đến dự, có ông Đoàn Ngọc Phả - Phó giám đốc Ban quản lí dự án VnSat tỉnh AG, ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng đại diện lãnh đạo các ngành liên quan, xã - thị trấn nằm trong dự án đến dự.

          Năm 2017, thực hiện dự án VNSat, huyện Tịnh Biên đã tổ chức 78 lớp tập huấn hỗ trợ kỹ thuật 03 giảm 03 tăng (3G3T) và 01 phải 05 giảm (1P5G) cho trên 2.000 nông dân, với  diện tích 4.104 ha, đạt 91,8% kế hoạch; tổ chức hội thảo và thực hiện 04 điểm trình diễn trên diện tích 08 ha tại  xã Vĩnh Trung, Núi Voi, Thới Sơn, Tân Lợi. Được biết, từ khi bắt đầu dự án, các tổ hợp tác trên địa bàn 07 xã được quan tâm, phát triển và củng cố một cách toàn diện. Đặc biệt, là tổ hợp tác tại các xã Tân Lập, Núi Voi, Thới Sơn và Tân Lợi. Theo đó, đến tháng 6/2017 đã thành lập HTX Nông Nghiệp tại xã Thới Sơn, với 30 thành viên. Tổ dự án VnSat tại xã Tân Lập đã được chấp nhận, với tổng mức đầu tư hỗ trợ xây dựng  cơ sở hạ tầng là trên 10 tỷ đồng.

          Trong thời gian tới, các ngành, địa phương  tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Dự án VnSat để làm thay đổi nhận thức của người nông  dân trong sản xuất; xác định lại tiểu vùng; rà soát đối tượng tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật; lập kế hoạch đầu tư chung; phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn. Đồng thời, tổ chức lớp tập huấn, điểm trình diễn; các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật và chính quyền địa phương các vùng dự án cần phối hợp tốt hơn nữa trong quá trình thực hiện trên tinh thần nhanh, chính xác và kịp thời, để dự án đạt hiệu quả cao./.

                                                Nguyễn Hảo (Đài TT Tịnh Biên)