Your Website Title
Tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018, với chủ đề “Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái”.

Mục đích nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia của các cá nhân, cơ quan, tổ chức và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Vận động toàn xã hội cùng góp sức thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đốivới phụ nữ và trẻ em gái.

Thời gian thực hiện từ ngày 15/11/2018 đến ngày 15/12/2018; tổ chức Lễ ra quân Tháng hành động; Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và hoạt động hưởng ứng Tháng hành động trên phương tiên thông tin đại chúng như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích tuyên truyền; thực hiện tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh ở các xã, phường, thị trấn; tổ chức các diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động, qua đó đưa ra những gợi ý, đề xuất chính sách cho triển khai công tác phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; tổ chức các cuộc thi về chủ đề Tháng hành động (thi tìm hiểu pháp luật, thi sáng tác, thi tuyên truyền viên giỏi, hội diễn, giao lưu văn nghệ, thể thao…); gặp mặt, biểu dương những điển hình tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Chú trọng truyền thông qua các trang thông tin điện tử, báo mạng, các kênh truyền thông xã hội…

Sản xuất và phát hành rộng rãi các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các tài liệu tuyên truyền cho cộng đồng. - Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn,... - Tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới tại cơ quan, đơn vị và địa phương trong thời gian diễn ra Tháng hành động. - Gửi tin bài về hoạt động triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 để đăng trên website của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các cấp.

Các thông điệp của Tháng hành động:

- Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018.

- Hưởng ứng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2018.

- Phụ nữ và trẻ em gái hãy dũng cảm lên tiếng khi bị bạo lực, xâm hại.

- Bình đẳng giới là chìa khóa để xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

- Hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

- Xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em là tội nghiêm trọng.

- Hãy hành động để chấm dứt bạo lực, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em.

- Hãy tố cáo hành vi xâm hại phụ nữ và trẻ em gái.

- Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn!

- Hãy gọi “18008077” khi phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực, xâm hại!

Nguồn Kế hoạch 582/KH-UBND

TTH