Your Website Title
Huyện Tịnh Biên tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 03 năm 2019
Ngày 11/3/2019, Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên tổ chức sinh hoạt trực tuyến “Ngày pháp luật” tháng 03 năm 2019.

Đến dự có đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện, Chủ tịch (hoặc phó Chủ tịch) HĐND, UBND, UBMTTQ cấp xã; Công chức Tư pháp-hộ tịch, Tài chính-kế toán, Văn phòng-thống kê; Cán bộ Chính sách, lao động, dạy nghề - Thương binh và xã hội; Cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh; Trưởng (hoặc Phó Trưởng) Công an; Trưởng khóm (ấp), lực lượng tuyên truyền viên pháp luật và Chủ tịch Công đoàn cơ sở trường học trên địa bàn 14 xã, thị trấn.

Tại hội nghị đã được ông Phan Văn Liền - Báo cáo viên pháp luật huyện giới thiệu một số nội dung, điểm nổi bật của các văn bản pháp luật gồm:

1. Lut T chc chính quyn địa phương năm 2015

2. Nhng đim mi ca Lut H tch năm 2014

3. Mt s đim mi ca Lut Giáo dc Đại hc sa đổi năm 2018

4. Mt s quyn nhân thân được quy định trong B Lut Dân s năm 2015

5. Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch

6. Nghị định số 04/2015/NĐ-CP thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

7. Nghị định 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

8. Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ  về họ, hụi, biêu, phường

9. Thông tin tình hình phòng, chng ti phm liên quan đến tín dng đen”

10. Trin khai các Thông tư liên tch mi ban hành ca B Tư pháp - Tòa án nhân dân ti cáo - Vin kim sát nhân dân ti cao - B Công an - B Quc phòng - B Tài chính - B Nông nghip và Phát trin nông thôn

11. Lồng ghép hướng dn việc tập hợp tài liệu minh chứng thc hin, xây dựng chun tiếp cn pháp lut năm 2019

                                                       

Kết thúc buổi sinh hoạt ông Phan Văn Liền - Báo cáo viên pháp luật huyện nhấn mạnh những nội dung sinh hoạt ngày pháp luật tháng 3/2019 có ý nghĩa gắn liền với đời sống sinh hoạt hàng ngày của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, vì vậy kêu gọi các Phòng, ban ngành huyện; UBND cấp xã trên cơ cở kế hoạch chung của huyện tùy theo tình hình nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai, duy trì tổ chức sinh hoạt ngày pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân bằng hình thức phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương để góp phần đưa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước thật sự đi vào đời sống của xã hội và đến tận địa bàn cộng đồng dân cư. 

Phước Tài-PTP Tịnh Biên