Your Website Title
Ngân hàng chính sách xã hội huyện tịnh biên – điểm tựa người nghèo
Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tịnh Biên tọa lạc tại Khóm Sơn Đông, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, có Điểm giao dịch tại trụ sở Ủy ban nhân dân 14 xã, thị trấn trong huyện.

Là tổ chức tín dụng do Nhà nước thành lập với phương châm không vì lợi nhuận, đối tượng là hỗ trợ những người khó khăn, thụ hưởng chính sách an sinh xã hội, từ đó thực hiện các chương trình vay vốn hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, các dự án cho vay giải quyết việc làm cho lao động, cho vay xuất khẩu lao động, cho vay học sinh sinh viên… tính chung hiện nay Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đang thực hiện cho vay 14 chương trình, trong đó nổi bật là việc hỗ trợ cho vay các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. 

Responsive image

Hoạt động Điểm giao dịch tại xã

Tính từ đầu năm đến nay, dư nợ cho vay 58.296,70 triệu đồng với 16.055 khách hàng dư nợ, riêng đối tượng hộ nghèo đã cho vay 53 hộ với số tiền 1.653 triệu đồng; hộ cận nghèo 133 hộ với số tiền 4.611 triệu đồng và hộ mới thoát nghèo được 382 hộ với số tiền 13.973 triệu đồng.
Với phương châm hoạt động theo lịch định kỳ mỗi tháng một lần, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đến Điểm giao dịch tại Ủy ban nhân dân 14 xã, thị trấn trong huyện (kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật) đã tạo thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch kịp thời, nhanh chóng. Bên cạnh đó, hoạt động của Ngân hàng cũng thu tiền gửi tiết kiệm của khách hàng dư nợ nhằm từng bước tạo ý thức trả nợ vay phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của từng người. Với lãi suất ưu đãi 0,55%/tháng đối với hộ nghèo;  0,66%/tháng đối với hộ cận nghèo và 0,69%/tháng đối với hộ mới thoát nghèo và thời hạn cho vay phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh của từng đối tượng nên nhiều hộ đã có điều kiện phát triển làm ăn, mua bán, sản xuất, chăn nuôi và từng bước vươn lên thoát nghèo, nhiều mô hình hay đã thể hiện tính chất, nội dung hoạt động không vì lợi nhuận của Ngân hàng Chính sách xã hội là điểm tựa của người nghèo.
Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện luôn nổ lực cố gắng tạo mọi thuận lợi cho đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội tiếp cận vốn vay nhanh chóng, kịp thời, xứng đáng là niềm tin, chổ dựa tin cậy của những người còn khó khăn trong cuộc sống, có chí thú làm ăn để vươn lên thoát nghèo./.

Vương Long Hùng