Your Website Title
Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng hàng động Quốc gia về Phòng, chống Bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28-06
Hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28-06, huyện Tịnh Biên tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, cổ động tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Responsive image

Theo đó, các hoạt động hướng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam trên địa bàn huyện được tổ chức với nhiều hình thức sinh hoạt phong phú, tiết kiệm, thu hút và hiệu quả, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, để các gia đình gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỷ năng trong xây dựng gia đình.
Các xã, thị trấn tổ chức ra mắt các Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”, nhóm “Phòng chống bạo lực gia đình”, tổ chức các buổi họp mặt, tuyên truyền chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam (28-6) năm 2020 "Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình" và chủ đề Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình là "Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi gia đình và toàn xã hội".
Song song đó, một số địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà các hội viên phụ nữ tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong phong trào hoạt động Bình đẳng giới, công tác vận động xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch”, nêu gương người tốt, việc tốt v.v… khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân tích cực hành động đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình và cộng đồng.
Được biết toàn huyện Tịnh Biên hiện có 22 Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” và 22 nhóm “Phòng chống bạo lực gia đình” với hơn 700 thành viên, thông qua hoạt động của các nhóm, câu lạc bộ…góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình, phê phán những biểu hiện tiêu cực trái với những giá trị truyền thống tốt đẹp trong gia đình, chung tay xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Nguyễn Hảo (Tịnh Biên)