Your Website Title
Công an tỉnh tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tại xã Thới Sơn
Tại xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, sáng ngày 5/10, Công an tỉnh An Giang tổ chức buổi tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện Tiêu chí 19.2 về xã đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên” trong chương trình xây dựng nông thôn mới đối với các xã điểm.

 

          Tại đây, cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã được nghe khái quát về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và kết quả thực hiện tiêu chí 19.2 về xã đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên” trong thời gian qua. Đồng thời, vận động người dân tham gia tích cực trong phòng, ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm an ninh quốc gia; phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; việc cảm hóa, giáo dục những người vi phạm pháp luật. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên. Ngoài ra, buổi tuyên truyền còn phổ biến những quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và tình hình, giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông; phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường…

          Thông qua buổi tuyên truyền, nhằm kịp thời cung cấp thông tin về tình hình và phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù đich, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội cho người dân. Từ đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân trong việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực đấu tranh, tố giác hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội, góp phần đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở và tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

          Theo lộ trình, Thới Sơn phấn đấu đến cuối năm 2017 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới./.

 

Thanh Thiện (Tịnh Biên)