Your Website Title
Tịnh Biên: Tổng kết 10 thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp giai đoạn 2008-2018.
Qua 10 thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp giai đoạn 2008-2018, nền nông nghiệp của huyện có nhiều chuyển biến tích cực: diện tích gieo trồng mỗi năm đều tăng, có trên 45.000 ha đất trồng lúa, bình quân sản lượng đạt trên 230.000 tấn/năm; diện tích sản xuất chủ động tưới là 6.511 ha ( năm 2008 không có diện tích chủ động tưới); diện tích rau màu tăng 15,8%; diện tích cây ăn trái có trên 2.400 ha. Tính đến thời điểm này, diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng là 916 ha, trong đó, chuyển dịch từ cây lúa 833 ha và chuyển dịch cây trồng ứng dụng công nghệ cao 83 ha. Hệ số quay của đất từ 1,82 lần ( năm 2008) lên 2,04 lần ( năm 2017), tăng 0,22 lần, đạt 96,23% so mục tiêu đề ra.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 03 doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với các mô hình: Chăn nuôi heo, nuôi gà, sản xuất dưa lưới… đã mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, huyện còn phối hợp với Tập đoàn Sao Mai An Giang triển khai kế hoạch phát triển cây khoai mì trên vùng đất sản xuất kém hiệu quả với 17 ha ở xã An Cư và Vĩnh Trung.

Được sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, huyện thực hiện đầu tư hệ thống thuỷ lợi vùng cao phát triển sản xuất, gắn với chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện. Ngoài ra, từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, huyện đã thực hiện đầu tư hệ thống thuỷ lợi, giao thông nội đồng, đem lại hiệu quả rất lớn trong sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư phát triển, người dân sản xuất đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao đời sống nông dân, thay đổi tập quán canh tác, áp dụng khoa học công nghệ cao trước và sau thu hoạch.

Tuy nhiên, trong quá trình điều hành sản xuất nông nghiệp, huyện cũng còn gặp nhiều khó khăn như: Phần lớn nông dân còn sản xuất nhỏ, lẻ, tự phát; hệ thống thuỷ lợi phục vụ tưới tiêu vào mùa khô khong đảm bảo, gây giảm năng suất và thu nhập của nông dân; hệ thống giao thông, đường nội đồng chưa đảm bảo phục vụ cho doanh nghiệp; chính sách hỗ trợ vốn cho nông dân, nhất là những hộ sản xuất nhỏ chưa thật sự khuyến khích nông dân đầu tư vào thay đổi phương thức sản xuất, chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp lại khó tiếp cận…

Vì vậy, huyện kiến nghị cần có chính sách hỗ trợ vốn cho nông dân và doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; có chính sách mời gọi doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; tăng cường quảng bá sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm đạt chất lượng an toàn thực phẩm, nhằm thay đổi nhận thức của người tiêu dùng./.

 

               Thu Nga- Đài TT Tịnh Biên