Your Website Title
15 hội viên phụ nữ xã Vĩnh Trung được vay vốn phát triển kinh tế
Tại hội trường UBND xã Vĩnh Trung, 15 hội viên phụ nữ được vay vốn với tổng số tiền 96 triệu đồng, từ quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh An Giang. Trong đó, có 10 hội viên được vay với số tiền 7 triệu đồng; 01 hộị viên vay 10 triệu đồng; 03 hội viên vay 05 triệu đồng và 01 hội viên vay 04 triệu đồng.

Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã duy trì có hiệu quả các Tổ Phụ nữ tiết kiệm vì phụ nữ nghèo; Tổ Phụ nữ tiết kiệm 10.000 đồng/người/tháng, Tổ Phụ nữ hùn vốn xoay vòng không tín lãi và đẩy mạnh các phong trào giúp phụ nữ nghèo...

Responsive image

Bà Nguyễn Thị Lý - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cho biết: Hiện nay, Hội Phụ nữ xã Vĩnh Trung có 1.116 hội viên, tham gia sinh hoạt ở 54 Tổ Phụ nữ. Trong thời gian qua, Hội Phụ nữ xã đã thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ phụ nữ thông qua nguồn vốn của quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, quỹ tiết kiệm phụ nữ nghèo, quỹ tiết kiệm10.000đ/người/tháng, vốn nhàn rỗi, hùn vốn xoay vòng không tính lãi và Ngân hàng chính sách. Qua công tác kiểm tra các nguồn vốn đã giải ngân, được các chị đều sử dụng đúng mục đích mang lại hiệu quả thiết thực, qua đó các chị làm ăn, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Responsive image

Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tiếp tục rà soát và tạo điều kiện cho hội viên có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn phát triển kinh tế./.

Bích Hồng (Vĩnh Trung)