Your Website Title
Huyện Tịnh Biên chuyển đổi 4.000 héc ta trên vùng đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao
Hiện tổng diện tích sản xuất trên toàn địa bàn huyện Tịnh Biên có 22.000 héc ta, trong đó có 6.000 héc ta là nền đất trồng lúa kém hiệu quả.

Và để thực hiện tốt công tác tái cơ cấu nông nghiệp tập trung, phát huy được hiệu quả công trình thủy lợi vùng cao; nên trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 huyện Tịnh Biên đã đề ra mục tiêu, lộ trình thực thực hiện chuyển đổi 4.000/6.000 héc ta vùng đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại rau màu, cây ăn trái có giá trị kinh tế cao cụ thể như: Năm 2021 sẽ chuyển đổi gần 2.000 héc ta; năm 2022 chuyển đổi trên 2.630 héc ta; năm 2023 chuyển đổi gần 3.070 héc ta; năm 2024 chuyển đổi gần 3.600 héc ta và năm 2025 chuyển đổi trên 4.160 héc ta.

Responsive image

Huyện sẽ tận dụng các nguồn vốn để thực hiện chuyển đổi cây trồng gồm: Từ nguồn vốn khuyến nông của tỉnh; nguồn vốn phát triển sản xuất của Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới và cân đối nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp, sự nghiệp kinh tế của huyện và huy động nguồn từ doanh nghiệp... Mục tiêu của việc chuyển đổi nhằm tạo vùng chuyên canh; hình thành hợp tác xã, tổ hợp tác, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm gắn với phát triển dịch vụ du lịch và góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới của địa phương.

Minh Triều (Đài TT Tịnh Biên)