Your Website Title
Ngành Nông nghiệp Tịnh Biên với kết quả bước đầu trong năm 2017

            Huyện Tịnh Biên xác định nông nghiệp là nền tảng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, mặc dù trong cơ cấu nền kinh tế, tỷ trọng sản xuất nông nghiệp chưa cao nhưng luôn là yếu tố tác động ảnh hưởng trực tiếp vào hoạt động các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ. Từ đó, huyện luôn quan tâm và nỗ thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển sản xuất, trong đó, định hướng phát triển theo xu thế chuyển dịch sản xuất nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, khai thác tiềm năng về đất đai. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành nông nghiệp Tịnh Biên là tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư các công trình thủy lợi vùng cao, nhằm tháo gở nút thắt từ bao năm nay cho khu vực đất triền ruộng trên. Năm 2017, đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng là công trình hệ thống trạm bơm 3/2 đã được đầu tư giai đoạn 2, với tổng vốn đầu tư 80 tỷ đồng sẽ phục vụ cho khoảng 600 ha từ tuyến N2 đến  N 10, hiện nay đã hoàn thành và huyện đang nỗ lực tập trung khai thác vùng đất này. Bên cạnh đó, công trình trạm bơm Bọng Đình Nghĩa, xã An Phú đang được đầu tư xây dựng với kinh phí 24 tỷ đồng  sẽ phục vụ chuyển dịch cho 140 ha và huyện đang tranh thủ với các sở, ngành chức năng của tỉnh để tiếp tục đưa nguồn nước phục vụ cho khoảng 300 ha đất triền phía sau hồ Ô tưk Sa thuộc 2 xã An Cư và thị trấn Chi Lăng.

 Năm 2017 ngành nông nghiệp Tịnh Biên rất phấn khởi trước sự kiện 2 nhà đầu tư nông nghiệp công nghệ cao đã chính thức đi vào hoạt động, đó là  Cty TNHH An Khang đã đầu tư lĩnh vực chăn nuôi 2.400 con heo và 30.000 con gà theo công nghệ cao và Cty TNHH Trang trại Hữu cơ Bảy Núi, đầu tư mô hình trồng dưa trong nhà lưới, với hệ thống tưới tiết kiệm, đã thu hoạch 2 vụ theo tiêu chuẩn VietGap và do doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Hiện nay, Cty Việt Thắng đang tiến hành các thủ tục đầu tư theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Mô hình cánh đồng lớn vẫn tiếp tục được Cty Afiex và Tập Đoàn Lộc Trời thực hiện trên vùng đất xã Tân Lập, Núi Voi, Tân Lợi, Vĩnh Trung, An Hảo, với tổng diện tích 1.357 ha; mô hình cây khoai mì được Tập Đoàn Sao Mai hỗ trợ thực hiện thí điểm tại xã Văn Giáo, An Cư. Đây là những tín hiệu phấn khởi, đánh dấu bước chuyển mình cho ngành nông nghiệp Tịnh Biên trong năm 2017.

          Tuy nhiên, thách thức và khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của huyện vẫn là khâu tiêu thụ sản phẩm, vẫn còn ít doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của huyện, trong khi đó, tiềm năng, lợi thế nông nghiệp của huyện còn rất lớn. Trước thực trạng này, ngành nông nghiệp huyện Tịnh Biên đã chủ động định hướng tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, trong đó tập trung chuyển dịch theo 3 khu vực gồm: Khu vực sản xuất lúa 2 vụ 11 ngàn hecta vùng đất ngập lũ hằng năm, sẽ sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ, sản xuất sản phẩm lúa gạo sạch, hữu cơ, nâng cao chất lượng sản phẩm; Khu vực sản xuất chủ động của thủy lợi vùng cao,từng bước giảm sản xuất lúa ở các xã: An Nông, thị Trấn Tịnh Biên, Thới Sơn, Văn Giáo, Vĩnh Trung, Tân Lợi, sẽ chuyển dịch theo hướng lựa chọn 61 mô hình cây trồng cạn đã được ngành nông nghiệp xác định; Khu vực cây ăn trái đặc sản vùng núi, không theo số lượng mà chuyển dịch theo hướng chất lượng hàng hóa như cây xoài cát chu, cây chúc và nhiều loại cây ăn trái khác.

          Nông nghiệp luôn là lĩnh vực còn nhiều thách thức và rủi ro, nhưng với những định hướng phù hợp với xu thế phát triển, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, chắc chắn bước vào năm mới 2018, ngành nông nghiệp huyện Tịnh Biên sẽ đạt nhiều thành quả phấn khởi, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và nâng cao đời sống nhân dân vùng biên giới./.

                                                                                  Vương Long Hùng

                                                                                  (Thị trấn Nhà Bàng)