Your Website Title
Ban thường vụ Huyện uỷ Tịnh Biên làm việc với Đảng uỷ xã Thới Sơn
Đồng chí Phan Văn Cường – Bí thư Huyện uỷ Tịnh Biên dẫn đầu đoàn công tác của Huyện uỷ vừa đến làm việc với Đảng uỷ xã Thới Sơn về triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và định hướng phát triển những tiềm năng, lợi thế của địa phương trong thời gian tới.

Responsive image

Theo Nghị quyết về nhiệm vụ chính trị năm 2020, xã đặt ra 23 chỉ tiêu (16 chỉ tiêu kinh tế và 07 chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng , vận động quần chúng). Đến nay, có 09 chỉ tiêu đạt và vượt, nổi bật là thu nhập bình quân đầu người đạt 63.800.000 đồng, đạt 104,6% (Nghị quyết 61 triệu đồng/người/năm); tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1.479.000.000/745.000.000 đồng (vượt 98,5%); tỷ lệ huy động học sinh ra lớp từ mẫu giáo đến THCS đều đạt từ 100% trở lên. Có 03 chỉ tiêu đạt từ 80% trở lên và 11 chỉ tiêu đến cuối năm mới đánh giá.
Về định hướng trong thời gian tới, địa phương xác định phát triển nông nghiệp là nền tảng, chuyển dịch sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế vườn gắn với du lịch sinh thái, thực hiện các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển dịch vụ, du lịch là khâu đột phá, khai thác các điểm du lịch tâm linh; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng và phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao đúng lộ trình năm 2020.
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phan Văn Cường – Bí thư Huyện uỷ Tịnh Biên, Trưởng đoàn công tác phấn khởi và ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo xã Thới Sơn cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của xã; thực hiện tốt cải cách hành chính; giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; kiểm soát, quản lý được dân cư trên địa bàn; vận động nhân dân tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, chấp hành nghiêm pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh; nâng chất hợp tác xã, nhân rộng các mô hình hiệu quả; giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ấp và tổ chức triển khai các chương trình hành động đến toàn đảng viên và quần chúng nhân dân, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

Ngọc Tú (Tịnh Biên)