Your Website Title
Khai mạc trưng bày chuyên đề “Hội ngộ Di sản văn hóa ba miền”
Sáng 22-11, Bảo tàng An Giang phối hợp Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Kiên Giang, Vĩnh Long, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Đồng Nai, Đà Nẵng, Bình Thuận, các nhà sưu tập trong và ngoài tỉnh tổ chức trưng bày chuyên đề “Hội ngộ di sản văn hóa 3 miền”.

Responsive image

Đây là một trong những sự kiện chào mừng 74 năm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2019); 95 năm ngày phát hiện và nghiên cứu di tích Văn hóa Đông Sơn, 110 năm phát hiện di tích văn hóa Sa Huỳnh và 75 năm phát hiện và nghiên cứu Văn hóa Óc Eo – Ba Thê.
Có trên 500 di vật, hình ảnh và các bộ sưu tập hiện vật độc đáo, tiêu biểu của 3 nền văn hóa khảo cổ học ở Việt Nam: văn hóa Đông Sơn, văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa Óc Eo, trong đó có 6 bảo vật quốc gia được trưng bày. Mỗi tư liệu, hiện vật được trưng bày mang đến thông điệp của từng thời đại, thể hiện không chỉ bằng sự phát triển mà còn có cả trình độ kỹ thuật, nghệ thuật đặc sắc, điêu luyện đặc trưng về đời sống vật chất và tinh thần của người Việt cổ trên lãnh thổ Việt Nam.
Thời gian trưng bày “Hội ngộ Di sản văn hóa ba miền” sẽ diễn ra trong 3 tháng từ ngày 22/11/2019 đến 22/02/2020.

TTH