Your Website Title
Xã Núi Voi siết chặt quản lý âm thanh tiếng ồn trước tình hình dịch bệnh Covid -19
Thực hiện theo tinh thần Công văn số 714 của UBND tỉnh về việc thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vị toàn tỉnh. Xã Núi Voi đã triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 kết hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn và các hoạt động quảng cáo không đúng quy định.

Responsive image

Với mục tiêu, tăng cường quảng lý chặt chẽ để hạn chế tình trạng sử dụng âm thanh trong các hoạt động văn hóa gây tiếng ồn quá mức, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Xây dựng nếp sống văn minh, đảm bảo an ninh trật tự, tránh tụ tập đông người, nhất là vào thời điểm dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp. Hiện nay, trên địa bàn xã Núi Voi có 02 điểm cho thuê dàn âm thanh, 01 điểm Internet, 01 điểm cho thuê âm thanh lưu động, hơn 80% số người dân có dàn âm thanh, tất cả điều ngưng hoạt động.

Thời gian tới, xã Núi Voi sẽ thành lập đoàn kiểm tra đột xuất, bố trí đường dây nóng tại trụ sở Ủy ban xã và địa bàn 03 ấp để người dân kịp thời phản ánh. Bên cạnh, tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, quyết tâm xử lý những  trường hợp tụ tập đông người, không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch./.

 Huyền Linh (Núi Voi)