Your Website Title
Hội Nông dân xã An Hảo: Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Vừa qua, Hội Nông dân xã An Hảo tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đến dự, có ông Trần Phước Hiểu – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện.

Responsive image

           Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên nông dân xã An Hảo đã phát huy truyền thống cách mạng, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tranh thủ khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đoàn kết, thi đua thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Thu nhập bình quân đầu người đạt 34 triệu/người/năm, tăng 2,4 triệu đồng  so nhiệm kỳ trước, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,42%, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thường xuyên được tăng cường. Đặc biệt, hội đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước như: Phong trào xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên đã đóng góp được trên 01 tỷ đồng và  trên 3.000 ngày công lao động, xây dựng mới 01 cây cầu và sửa chữa gần 10km đường giao thông nông thôn, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, trong nhiệm kỳ qua, có 522 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; kết nạp mới 435 hội viên, đạt 145% chỉ tiêu đề ra.

 

Responsive image

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, thẳng thắn nhìn nhận một số mặt còn tồn tại, hạn chế, đồng thời đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng cho nhiệm kỳ mới. Với tinh thần khẩn trương nghiêm túc, trách nhiệm cao. Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã An Hảo khóa XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã bầu 13 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới, bầu 07 đồng chí  dự Đại hội cấp trên. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết và phát động chương trình thi đua nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Dịp này, UBND xã An Hảo đã tặng giấy khen cho 01 tập thể và 03 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Hội nhiệm kỳ 2013 – 2018./.

 

Sao Ly (An Hảo)