Your Website Title
Tập huấn nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2018 trên địa bàn huyện Tịnh Biên
Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức lớp tập huấn nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2018, cho 140 cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện, UBND, cán bộ phụ trách công tác nông nghiệp và Trưởng khóm, ấp 14 xã, thị trấn của huyện.

Các đại biểu được nghe báo cáo viên của tỉnh báo cáo 02 chuyên đề về: Một số kết quả nổi bật qua 10 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 07 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Những vấn đề cần quan tâm trong công tác tuyên truyền; Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở An Giang, bài học, kinh nghiệm và những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Bên cạnh đó, hội nghị cũng dành nhiều thời gian thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, cũng như việc triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện trong thời gian qua.

Qua thời gian triển khai thực hiện, huyện Tịnh Biên đã đạt được một số kết quả nổi bật như: Về nông nghiệp, đã thành lập nhiều mô hình hiệu quả đó là mô hình cánh đồng lớn xã Tân Lập, Tân Lợi; Mô hình sản xuất Thanh long ruột đỏ xã An Cư, thị trấn Tịnh Biên; sản xuất dưa lưới tại xã An Cư, An Phú và hiện đang đầu tư mô hình ứng dụng công nghệ cao tưới nhỏ giọt quy mô lớn cây Đinh lăng tại xã An Cư. Về xây dựng nông thôn mới, huyện đã có 2/14 xã được công nhận xã nông thôn mới và phấn đấu cuối năm 2018, đầu năm 2019 sẽ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới xã Tân Lợi và Nhơn Hưng./.

 

Minh Triều (Đài TT Tịnh Biên)