Your Website Title
Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Hòa giải cơ sở đợt 1 năm 2018
Sáng ngày 05/4/2018, Sở Tư pháp phối hợp UBND huyện Tịnh Biên tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Hòa giải cơ sở đợt 1 năm 2018 cho lực lượng hòa giải viên trên địa bàn huyện.

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 09/01/2018 của Sở Tư pháp về bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2018, Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Trưởng phòng PBGDPL (Sở Tư pháp) đã giới thiệu về một số vấn đề chung về hòa giải ở cơ sở; nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; lĩnh vực pháp luật dân sự; lĩnh vực pháp luật hôn nhân và gia đình; lĩnh vực pháp luật đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường; một số lĩnh vực pháp luật khác có liên quan trong quá trình hòa giải; các bước tiến hành hòa giải; kỹ năng hòa giải ở cơ sở và giới thiệu một số vụ, việc hòa giải điển hình ở cơ sở.

Qua buổi tập huấn đã giúp cho lực lượng hòa giải viên cập nhật kiến thức, nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở, từ đó nâng cao kết quả giải quyết những vụ việc tranh chấp trong cộng đồng dân cư, góp phần ngăn ngừa và hạn chế tối đa các vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới; giảm bớt các vụ, việc phải xét xử tại Tòa án hoặc giải quyết tại cơ quan hành chính nhà nước.

Phước Tài-PTP Tịnh Biên