Your Website Title
Hội đồng nhân dân huyện Tịnh Biên khóa xi biểu quyết việc đề nghị điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp Xuân Tô
Trong thời gian qua, Khu công nghiệp Xuân Tô được đầu tư xây dựng từ năm 2003 đến nay đã tổ chức mời gọi thu hút đầu tư và đã có nhiều nhà đầu tư, nhiều doanh nghiệp đến khảo sát, tìm hiểu, đăng ký đầu tư nhưng kết quả đến nay vẫn chưa có doanh nghiệp, nhà đầu tư nào triển khai thực hiện dự án đầu tư theo mong muốn.

Responsive image

Ảnh: Kỳ họp lần thứ 14 HĐND huyện biểu quyết kiến nghị cơ quan
thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, di dời Khu công nghiệp Xuân Tô.

Xuất phát từ ý kiến, nguyện vọng của đại đa số cán bộ hưu trí và nhân dân huyện Tịnh Biên luôn mong muốn di dời Khu công nghiệp Xuân Tô ra khỏi thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên để phát triển không gian đô thị, nhằm để sớm phát triển thành Thị xã Tịnh Biên trong tương lai. Tại Kỳ họp lần thứ 14, Hội đồng nhân dân huyện Tịnh Biên đã thảo luận và biểu quyết việc kiến nghị với cơ quan thẩm quyền xem xét, điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Xuân Tô di dời về cụm Công nghiệp An Nông (hiện trạng quy hoạch là 35 ha sẽ mở rộng lên 200 ha), đồng thời kiến nghị điều chỉnh Khu công nghiệp Xuân Tô thành Khu Trung tâm thương mại – Dịch vụ - Dân cư đô thị Tịnh Biên.

Vương Long Hùng