Đại hiểu HĐND huyện Tịnh Biên thành lập 5 đoàn tiếp xúc với cử tri 14 xã, thị trấn


     Thực hiện kế hoạch của HNDND tỉnh về tổ chức lần thứ 5 HĐND khóa IX, kỳ 2016-2021. Đại biểu HĐND 3 cấp huyện Tịnh Biên thành lập 5 tổ đoàn đoàn 9 điểm tiếp xúc với cử tri 14 xã, thị trấn trên địa bàn.

         Tại các nơi tiếp xúc, đại biểu HĐND 3 cấp đã báo cáo với cử tri tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm của tỉnh, huyện và xã, cũng như phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Theo đó, 6 tháng đầu năm nay, tình hình KT-XH của huyện có bước phát triển ổn định, trong 14 chỉ tiêu nghị quyết HĐND huyện đề ra đã thực hiện vượt 1 chỉ tiêu và 8 chỉ tiêu đạt hơn 80%, gồm: thu ngân sách đạt 50,02%; giải quyết việc làm cho hơn 3.800 lao động; tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy sinh dưỡng giảm còn 10,86%; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 99%... Song song đó, huyện duy trì 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đưa xã Thới Sơn đạt xã nông thôn mới vào cuối năm 2017.

        Qua nghe báo cáo kết quả KT-XH 6 tháng đầu năm, phần lớn bà con cử tri phấn khởi trước thành tựu đạt được của huyện trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến các chính sách người có công cách mạng, giải quyết việc làm, đào tạo nghề; giáo dục, y tế; khai thác tài nguyên trái phép và các chính sách an sinh xã hội, trật tự ATGT…

         Đoàn 3 HĐND đã giải quyết và xác định các vấn đề cử tri quan, riêng ý kiến ​​về quyền hạn của mình, sẽ được tổng hợp cho các trường hợp lần thứ 5 HĐND tỉnh sắp.

 

Thanh Thiện (Tịnh Biên)