Your Website Title
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam huyện Tịnh Biên sơ kết công tác Mặt trận 06 tháng đầu năm 2018.
UBMTTQ Việt Nam huyện Tịnh Biên vừa tổ chức hội nghị lần thứ 14, khoá IX nhằm đánh giá kết quả công tác Mặt trận 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018. Đến dự, có đồng chí Bùi Thiện Tâm – Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện; ông Trần Bá Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cùng lãnh đạo các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện.

Trong 06 tháng đầu năm, UBMTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tăng cường tuyên truyền vận động, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Hoạt động chăm lo đời sống nhân dân nhất là người nghèo, gia đình chính sách, người nhiễm chất độc da cam, các gia đình khó khăn được thực hiện thường xuyên, thông qua việc vận động quỹ xã hội từ thiện, số tiền trên 07 tỷ đồng. Qua đó, giúp cho trên 22.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; cất mới 11 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo. Ngoài ra, các tổ chức thành viên đã tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động quyên góp ủng hộ giúp đỡ hội viên nghèo, người tàn tật trong sản xuất, đời sống và xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, hiến máu nhân đạo, xây dựng quỹ nhân đạo và từ thiện, góp phần thực hiện tốt an sinh xã hội.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở”. Đến nay, toàn huyện có 29.283 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt 96,47% dân số, có 24.541 gia đình văn hóa tiên tiến; 177 cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa; 05 xã văn hóa; 11/15 khóm, ấp điểm sáng văn hóa biên giới, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện.

Nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018, UBMTTQ Việt Nam huyện Tịnh Biên tiếp tục tuyên truyền vận động, sâu rộng trong nhân dân để xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” ngày càng tăng về nguồn vốn và mở rộng đối tượng đóng góp; đổi mới phương pháp tuyên truyền làm thay đổi nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội đối với công tác giảm nghèo; phát huy khả năng, sức mạnh của Mặt trận và của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện cuộc vận động quỹ Vì người nghèo” để chăm lo công tác giảm nghèo cho các xã, thị trấn./.

 

                             Tin: Thu Nga - Ảnh: Nguyễn Hảo (Đài TT Tịnh Biên)