Your Website Title
TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU DI SẢN VĂN HÓA ÓC EO NĂM 2018
Hòa trong không khí chào mừng năm mới 2018, Ban Quản lý di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang tổ chức trưng bày các giá trị di tích văn hóa hóa Óc Eo nhằm quảng bá, giới thiệu về những giá trị tiêu biểu của nền văn hóa Óc Eo, cũng như những nỗ lực của Ban Quản lý di tích văn hóa Óc Eo trong việc bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa. Điều này góp phần cho công chúng và các nhà nghiên cứu có điều kiện tìm hiểu thêm về đời sống vật chất, tinh thần của cư dân cổ ở Nam Bộ.


Nhà trưng bày văn hóa Óc Eo trưng bày trên 200 hiện vật tiêu biểu đặc trưng cùng với các tài liệu trưng bày phụ trợ như mô hình, bản đồ, sơ đồ, hình ảnh…Các hiện vật trưng bày có nhiều chất liệu và đa dạng về loại hình bao gồm đồ dùng trong sinh hoạt và sản xuất, đồ dùng trong nghi lễ tôn giáo, thờ cúng, đồ kim loại, đồ trang sức, một số hiện vật điêu khắc đá và đồ trang trí kiến trúc. Các hiện vật được trưng bày theo 5 chuyên đề: Di chỉ cư trú, Di chỉ Mộ táng, Di chỉ tôn giáo, Di chỉ xưởng và Di chỉ giao thông thủy. Nội dung trưng bày đảm bảo tính khách quan, khoa học, nêu bật được chủ đề tư tưởng, đồng thời phù hợp với thị hiếu thẩm mỹ của đa số khách tham quan.

 

Mục đích Trưng bày giới thiệu về văn hóa Óc Eo năm 2018 là tạo nên sự đa dạng phong phú nhằm giúp cho công chúng xã hội có thể hưởng thụ được nhiều tri thức khoa học và văn hóa nghệ thuật hơn nữa. Mục tiêu là truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ và phát huy giá trị di tích văn hóa Óc Eo nói riêng, di sản văn hóa nói chung. Nhà trưng bày văn hóa Óc Eo sẽ mở cửa và phục vụ khách tham quan các ngày trong tuần trừ thứ 2 và thứ 6./.

Chau Đơi