Your Website Title
Hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên vừa phê duyệt danh mục Hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phục vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Theo Quyết định 3374/QĐ-UBND ngày 24/7/2019, có 09 mô hình được phê duyệt, gồm:

(1) Hệ thống tưới nhỏ giọt cây Hồng Quân tại ấp Phú Cường, xã An Nông.

(2) Nuôi heo rừng lai sinh sản tại ấp Tân Biên, xã An Nông.

(3) Hệ thống tưới tự động, tiết kiệm nước cho vườn cây ăn trái “Cây hồng quân kết hợp xoài keo” tại ấp Sơn Tây, xã Thới Sơn.

(4) Trồng xoài ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tại ấp Đây Cà Hom, xã Văn Giáo.

(5) Hệ thống tưới tự động, tiết kiệm nước cho vườn cây ăn trái “Cây thanh long” tại ấp Bà Đen, xã An Cư.

(6) Hệ thống tưới tự động, tiết kiệm nước cho vườn cây ăn trái “Cây Na thái” tại ấp Tân Thành, xã Tân Lập.

(7) Hệ thống phun tưới tiết kiệm nước trong trồng cây mãng cầu Tây Ninh trên vùng đất cát tại ấp Phú Hiệp, xã An Phú.

(8) Tưới tiết kiệm kết hợp bón phân qua đường ống dẫn trên vườn cây ăn trái (Xoài cát Hòa Lộc) tại ấp Núi Voi, xã Núi Voi.

(9) Xây dựng mô hình tưới tiết kiệm nước cho vườn cây ăn trái (Sầu riêng G6) trồng trên đất đồi, dốc tại ấp Rau Tần, xã An Hảo.

Đây là những mô hình khi triển khai sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong nội ngành nông nghiệp; đưa chăn nuôi thành ngành sản xuất hàng hóa, từng bước hình hành phương thức chăn nuôi mới theo hướng trang trại tập trung, giải quyết việc làm và tăng thu nhập ở nông thôn. Đối với các hệ thống tưới nhỏ giọt sẽ tiết kiệm nước cho vườn cây ăn trái đối với vùng đất khan hiếm nước tưới vào mùa khô, đồng thời giảm bớt sự vất vả, khó khăn trong canh tác cây trồng của người nông dân, tạo thêm nguồn sản phẩm phong phú cho vùng Bảy Núi Tịnh Biên, tiết kiệm nhân công, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế.

.

TTH