Your Website Title
Huyện Tịnh Biên triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày tái lập huyện Tịnh Biên và 29 năm Ngày truyền thống huyện Tịnh Biên anh hùng
Thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, UBND huyện Tịnh Biên tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày tái lập huyện Tịnh Biên (23/08/1979 – 23/08/2019) và 29 năm Ngày truyền thống huyện Tịnh Biên anh hùng (29/11/1990 – 29/11/2019). Ông Trần Bá Phước – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Responsive image

Theo kế hoạch, huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử 40 năm Ngày tái lập huyện Tịnh Biên; 29 năm Ngày truyền thống huyện Tịnh Biên anh hùng; phong trào thi đua yêu nước, nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của huyện gắn với công tác xây dựng và phát triển huyện trở thành thị xã. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao như: Hội thi ca cổ trên sóng phát thanh huyện Tịnh Biên lần thứ III/2019; giao lưu, thi đấu các môn thể thao bóng đá, việt dã và quần vợt v.v.

Responsive image

Các hoạt động nhằm ôn lại truyền thống lịch sử và khẳng định những kết quả nổi bật về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng mà Đảng bộ và nhân dân huyện Tịnh Biên đã đạt được qua chặng đường 40 năm, giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ. Qua đó, phát động phong trào thi đua trong các cấp, các ngành, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 và các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra./.

Nguyễn Hảo (Tịnh Biên)