Your Website Title
Tuyên truyền phòng, chống tội phạm tại xã biên giới An Nông
Ngày 27/8/2019, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an huyện Tịnh Biên tổ chức tuyên truyền thực hiện Dự án 4: “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” năm 2019 cho cán bộ, hội viên và nhân dân tại xã biên giới An Nông.

Responsive image

Các đại biểu được xem video clip về công tác đấu tranh, xử lý tội phạm và diễn biến tình hình tội phạm trong thời gian qua. Triển khai các dấu hiệu nhận diện tội phạm, những phương thức, thủ đoạn của nhiều đối tượng phạm tội, nhất là tội phạm xâm hại trẻ em; tội phạm mua bán người; thực trạng vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, người chưa thành niên cũng như một số hành vi và mức xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống bạo lực gia đình.

Responsive image

Qua đó, kêu gọi mỗi người hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức cảnh giác trong việc đấu tranh, phát hiện và tố giác kịp thời những hành vi sai trái, vi phạm pháp luật. Tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý, giáo dục trong gia đình và cộng đồng dân cư, cùng nhau phòng, chống tội phạm, góp phần làm cho xã hội lành mạnh, giữ gìn truyền thống tốt đẹp và đạo đức xã hội./.

Hữu Ngọc (An Nông)