Your Website Title
Kiểm tra Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thị trấn Nhà Bàng năm 2019
Đoàn kiểm tra của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP-AN) huyện do Thượng tá Trần Hữu Phúc – Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện dẫn đầu đoàn, vừa có buổi kiểm tra Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thị trấn Nhà Bàng. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Trương Hữu Trung – Phó Chủ tịch UBND cùng các thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thị trấn.

Responsive image

Nội dung kiểm tra gồm: Quyết định giao chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, kế hoạch phối hợp, thông tin tuyên truyền GDQP-AN, kế hoạch công tác GDQP-AN và các Quyết định thành lập Hội đồng…. Qua 01 buổi kiểm tra, Đoàn đánh giá cao công tác của Hội đồng giáo dục quốc phòng thị trấn Nhà Bàng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, hồ sơ lưu trữ ngăn nắp, xây dựng đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh ở cấp mình. Bên cạnh đó, đề nghị địa phương điều chỉnh Quyết định phân công thành viên phụ trách địa bàn, thống kê kết quả bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 04.
Thông qua buổi kiểm tra nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện công tác GDQP-AN năm 2019 ở cơ sở. Từ đó, để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới./.

Tin: Ngọc Thư - Ảnh: Thanh Phong (TT Nhà Bàng)