Your Website Title
Xã Tân Lợi tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Vừa qua, Ban chỉ huy bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng xã Tân Lợi tổ chức tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Chau Si Na – Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện đến dự.


 

 

Trong năm 2018, Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng xã Tân Lợi đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật phòng cháy chữa cháy, phổ biến các biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, cũng như các kỹ năng xử lý khi có các vụ  cháy xảy ra. Tập trung kiểm tra, hướng dẫn an toàn phòng cháy chữa cháy  cho các cơ sở kinh doanh xăng dầu, trường học, hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Trên cơ sở kết quả đạt được, trong năm 2018, xã Tân Lợi không có vụ cháy xảy ra.

Tại hội nghị, đại biểu tập chung đóng góp, đề xuất nhiều giải pháp thực hiện trong năm 2019 như: Cần đẩy mạnh  công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú, nhằm vận động nhân dân tích cực tham gia phòng cháy chữa cháy, thực hiện nghiêm túc công tác phòng cháy chữa cháy theo phương châm 4 tại chổ, chuẩn bị sẵn sàn các phương tiện, dụng cụ, nhân lực ứng cứu kịp thời khi có vụ cháy xảy ra./.

 

Huyền Linh(Tân Lợi)