Your Website Title
Tịnh Biên tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng chống mại dâm, cai nghiện ma túy và mua bán người
Ngày 14/12/2017 Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh An Giang phối hợp với Công an huyện Tịnh Biên, tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy và mua bán người cho trên 200 cán bộ, chiến sĩ của Công an các xã, thị trấn và các phòng, ban, ngành huyện.

Hội nghị tập huấn được diễn ra trong 1 ngày; các học viên được nghe báo cáo viên của Cục phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh đi sâu, phân tích Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/09/2016 của Chính Phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống mua bán người; và một số Thông tư, Quyết định, hướng dẫn một số nội dung về lĩnh vực tệ nạn xã hội..v..v..

Buổi tập huấn nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội  cấp huyện, xã về việc thực hiện công tác phòng, chống mại dâm; cai nghiện ma túy; công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức vai trò, trách nhiệm của các cấp các ngành, tổ chức xã hội tại địa phương./.

Minh Triều (Đài TT Tịnh Biên)