Your Website Title
Dự án “NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ XUẤT KHẨU 279” được Quyết định chủ trương đầu tư
UBND tỉnh An Giang đã có Quyết định số 1790/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI – XUẤT NHẬP KHẨU 279 thực hiện dự án đầu tư NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ XUẤT KHẨU 279 tại Lô A3 Cụm công nghiệp An Nông, xã An Nông, huyện Tịnh Biên.

Theo đó, Mục tiêu đầu tư là Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu từ tràm bông vàng. Quy mô đầu tư: Diện tích đất sử dụng là 30.000 m2; Công suất thiết kế: Khối lượng sản xuất hàng tháng: 3.000 m3, Khối lượng gỗ hàng năm: 36.000m3; Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: các sản phẩm gỗ gia dụng, nội thất, gỗ ghép… xuất khẩu từ gỗ tràm bông vàng (toàn bộ sản phẩm sản xuất ra đều phục vụ cho xuất khẩu và tiêu thụ trong và ngoài nước). Quy mô  xây dựng nhà xưởng sản xuất khung thép tiền chế: 10.000 m2, Nhà văn phòng làm việc: 300 m2, Hệ thống xử lý môi trường, phòng cháy chữa cháy và khu chứa gỗ nguyên liệu: 19.700m2. Quy mô thiết bị sản xuất: Lắp đặt toàn bộ hệ thống cưa, xẽ gỗ, lò sấy gỗ theo yêu cầu sản xuất gỗ (lò sấy công suất 100m3/ngày); Đường nội bộ, hệ thống xử lý nước thải và cây xanh.

Tổng vốn đầu tư là 55.800.000.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ, tám trăm triệu đồng). Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm, kể từ ngày có Quyết định chủ trương đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: xây dựng từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2019; vận hành sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ vào tháng 01/2020.

Nhà đầu tư được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định như: Ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất; Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp; Ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu. Ngoài ra dự án đầu tư phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt trước khi triển khai dự án; phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án theo quy định tại Điều 42 Luật Đầu tư năm 2014. Công ty Cổ phần Đầu tư - Sản xuất - Thương mại - Xuất nhập khẩu 279 lập bản vẽ phương án tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.

Chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm báo cáo cơ quan đăngký đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư, gồm các nội dung: vốn đầu tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường và các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động.

UBND tỉnh giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và UBND huyện Tịnh Biên và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm hỗ trợ Công ty Cổ phần Đầu tư - Sản xuất - Thương mại – Xuất nhập khẩu 279 trong quá trình triển khai thực hiện dự án “Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu 279”.

TTH