Your Website Title
Ủy Ban bầu cử huyện giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Văn Giáo, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ủy ban bầu cử huyện do ông Trương Hữu Tiền – UV.BTVHU, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện làm Trưởng đoàn vừa đến giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Văn Giáo, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tiếp và làm việc đoàn có ông Phù Văn Tuấn –HUV, Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy Ban bầu cử xã.

Responsive image

Tính đến thời điểm này, Ủy ban bầu cử xã Văn Giáo đã thực hiện các công việc đúng quy trình, thời gian theo quy định. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã, loa di động, tuyên truyền miệng qua các buổi sinh hoạt của các hội, Đoàn thể. Xã Văn Giáo có 07 đơn vị bầu cử, với tổng số 6.781cử tri (Trong đó, có 2.930 cử tri không có ở địa phương). Sau kết quả hiệp thương lần thứ 02, tổng số người ứng cử HĐND xã là 46 người, trong đó, số dư là 23 người.
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Trương Hữu Tiền – UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của Ủy ban bầu cử xã Văn Giáo. Đồng thời, yêu cầu Ủy ban bầu cử xã đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, kiểm tra hiện trạng trang thiết bị truyền thanh xã, rà soát số lượng cử tri có mặt tại địa phương, niêm yết danh sách cử tri tại những nơi dễ tập trung, dễ nhìn, thực hiện  những công việc còn lại đảm bảo đúng quy trình, thời gian, góp phần thành công  cho cuộc bầu cử  Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sắp tới./.

Ngọc Tú (Tịnh Biên)