Your Website Title
Chủ tịch Mặt trận tổ quốc huyện Tịnh Biên tiếp xúc cử tri trước kỳ họp
Tại xã An Cư, ông Hồ Văn Ên - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tịnh Biên - Đại biểu HĐND tỉnh, cùng Đại biểu HĐND huyện và xã An Cư, An Nông vừa có buổi tiếp xúc với 80 bà con cử tri 02 xã trước kỳ họp lần thứ 09.

Tại đây, bà con cử tri 02 xã được  nghe đại biểu HĐND 03 cấp báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, huyện, xã năm 2018, điểm qua những  khó khăn, hạn chế và thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019. Qua đó, bà con cử tri 02 xã phấn khởi trước những kết quả nổi bật của tỉnh, huyện và địa phương đã đạt được, góp phần  thúc đẩy sự phát triển trên các mặt đời sống xã hội.

Qua đó, bà con cử tri mong muốn đại biểu HĐND 03 cấp tiếp tục quan tâm các chế độ chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách ưu đãi đối với đồng bào dân tộc Khmer phát triển sản xuất, làm đường giao thông nông thôn gắn với tạo hệ thống thoát nước, bảo vệ môi trường cảnh quan, hạn chế dịch bệnh...

Những ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri 02 xã được lãnh đạo địa phương giải trình, đối với những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ ghi nhận và chuyển về trên xem xét, giải quyết./.

Hữu Ngọc (An Cư)