Điểm cầu Tịnh Biên tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 09/2017 của Chính phủ và Quyết định số 45/2016; Quyết định số 55/2016 của Thủ Tướng Chính phủ
Ngày 06/06/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 09/2017/NĐ-CP, ngày 09/02/2017 của Chính phủ; Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 và Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ Tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang. Do ông Nguyễn Thanh Bình – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Tại điểm cầu huyện Tịnh Biên ông Trần Bá Phước – Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện chủ trì Hội nghị.

Responsive image

           Tại hội nghị các đồng chí được nghe trình bày khái quát nội dung Nghị định số 09/2017/NĐ-CP, ngày 09/02/2017 của Chính phủ, quy định chi tiết về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước; Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg, ngày 26/12/2016 về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước. Hội nghị củng đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến tháo gỡ những tồn tại, hạn chế khó khăn, đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
 Responsive image
            Thông qua hội nghị nhằm xây dựng nền hành chính trong tỉnh An Giang linh hoạt năng động khoa học, cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn tối đa thời gian làm các thủ tục hành chính của người dân, mang lại nhiều lợi ích cho người dân, giãm phiền hà, tiêu cực nhũng nhiễu; và tạo điều kiện cho người dân trong việc sử dụng các dịch vụ công góp phần vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh nhà./.
                                                                                                                         Minh Triều (Đài TT Tịnh Biên)